• banner0823
2004-nji ýylda esaslandyrylan “Precise New Material” pigmentler, çözüji boýaglar we goşundylar bilen meşgullanýar.Indi plastmassada, örtükde we reňklerde ulanylýan reňkleriň doly spektrini hödürleýäris.Soňky on ýylda müşderilerimiz bilen tüýs ýürekden hyzmat edýärisÇÖZGÜN DÜZLER, PIGMENTS,MASTERBATÇLARweÖEÜNI ALYŞ GÖRNÜŞLER.Indi 30-dan gowrak ýurtdan gelen müşderiler bilen işleýäris, olaryň arasynda bazar paýymyzyň ýarysy Europeewropada.Plastmassa reňklemek boýunça on ýyllyk tejribä eýe bolmak bilen, reňkleýjiler we ulanylyşy baradaky bilimlerimizi ähli müşderiler bilen paýlaşýarys.Şeýle hem, dürli ýöriteleşdirilen talaplary kanagatlandyrmak üçin ýörite synag usullary we reňk gabat gelýän hyzmatymyz bar.
 • Soliwent sary 179 / CAS 80748-21-6

  Soliwent sary 179 / CAS 80748-21-6

  Solvent sary 179, ýaşyl sary açyk boýagdyr.
  Ajaýyp ýylylyga garşylygy we ýagtylyga garşylygy, gowy göçüme garşylygy bar.
  Plastmassa, PS, ABS, PMMA, PC, PET, polimer, süýüm, çap syýa üçin reňklemekde ulanylyp bilner.
  Poliester süýümi üçin ýokary maslahat berilýär.
  Aşakda Solvent Sary 179 TDS-ni barlap bilersiňiz.
 • Soliwent sary 176 / CAS 10319-14-9

  Soliwent sary 176 / CAS 10319-14-9

  Solvent sary 176, sarymtyl aç-açan ýag erginli boýagdyr.
  Ajaýyp ýylylyga garşylygy we ýagtylyga garşylygy, gowy göçüme garşylygy bar.
  Plastmassa, PS, ABS, PMMA, PC, PET, polimer, süýüm, reňkler üçin reňk.
  Solvent Sary 176 SPC we mono-masterbatch hödürläp bileris.
  Aşakdaky Solvent Sary 176 TDS-ni barlaň.
 • Soliwent sary 163 / CAS 13676-91-0 / 106768-99-4

  Soliwent sary 163 / CAS 13676-91-0 / 106768-99-4

  Solvent Sary 163, gyzyl sary açyk ýagly erginli boýagdyr.
  Ajaýyp ýylylyga garşylygy we ýagtylyga garşylygy, oňat göçüş garşylygy we giň ulanylyşy bilen ýokary reňk güýji bar.
  Solvent Sary 163 plastmassa, PS, ABS, PMMA, PC, PET, polimer, süýüm üçin reňklemek üçin ulanylýar.Awtoulag dokma önümlerinde, syýa syýa ýaly sütünlerde ulanmagy maslahat beriň.
  Aşakdaky Solvent Sary 163 TDS-ni barlaň.
 • Soliwent sary 160: 1 / CAS 35773-43-4

  Soliwent sary 160: 1 / CAS 35773-43-4

  Solvent sary 160: 1 ýaşyl sary floresan boýagdyr.
  Gowy ýylylyga garşylygy we ýagtylyga garşylygy, oňat göçürme garşylygy we giň ulanylyşy bilen ýokary reňk güýji bar.
  Soliwent sary 160: 1 poliester süýüminde, PA6 süýüminde bolsa çäkli ulanylýar.
  Aşakda Solvent Sary 160: 1 TDS-ni barlap bilersiňiz.
 • Soliwent sary 157 / CAS 27908-75-4

  Soliwent sary 157 / CAS 27908-75-4

  Solvent Sary 157, ýaşyl sary açyk ýagly erginli boýagdyr.
  Ajaýyp ýylylyga garşylygy we ýagtylyga garşylygy, oňat göçüş garşylygy we giň ulanylyşy bilen ýokary reňk güýji bar.
  Solvent Sary 157, plastmassa, PS, ABS, PMMA, PC, PET, polimer, süýüm reňklemek üçin ulanylýar.Awtoulag dokma önümlerinde ulanmagy maslahat beriň.
  Aşakdaky Solvent Sary 157 TDS-ni barlaň.
 • Soliwent sary 114 / CAS 7576-65-0 / 75216-45-4 / 12223-85-7

  Soliwent sary 114 / CAS 7576-65-0 / 75216-45-4 / 12223-85-7

  Solvent Sary 114, ýaşyl sary erginli boýagdyr.
  Solvent Sary 114 oňat ýylylyga garşylygy we ýagtylyga garşylygy, oňat göçüş garşylygy we giň ulanylyşy bilen ýokary reňkleýiş güýji bar.
  Plastmassa, PS PET ABS PC (poliolefin, poliester, polikabonat) plastmassa, süýüm we çap syýa üçin reňklemek üçin ulanylýar.
  Onuň ekwiwalentligi Solvaperm Sary 2G, Sary GS, Sary G.
  Solvent Sary 114, inkjet syýa ýaly süýümler üçin Disperse Sary 54 diýlip hem atlandyrylýar.
  Aşakda çözüji Sary 114 TDS-ni barlap bilersiňiz.
 • Soliwent sary 98 / CAS 12671-74-8 / 27870-92-4

  Soliwent sary 98 / CAS 12671-74-8 / 27870-92-4

  Solvent Sary 98, ýaşyl sary floresan boýagdyr.
  Gowy ýylylyga garşylygy we ýagtylyga garşylygy, oňat göçürme garşylygy we giň ulanylyşy bilen ýokary reňk güýji bar.
  Solvent Sary 98 poliester süýüminde we PA66 süýüminde çäklendirilen PA6 süýüminde ulanylmagyna rugsat berilýär.
  Aşakda Solvent Sary 98-iň TDS-ni barlap bilersiňiz.
 • Soliwent sary 93 / CAS 4702-90-3 / 61969-52-6

  Soliwent sary 93 / CAS 4702-90-3 / 61969-52-6

  Solvent Sary 93, sarymtyl aç-açan ýag çözüji boýagdyr.Solvent Sary 93 oňat ýylylyga garşylygy we ýagtylyga garşylygy, oňat göçürme garşylygy we giň ulanylyşy bilen ýokary reňkleýiş güýji bar.Solvent Sary 93 plastmassa, PS PET ABS PC (poliolefin, poliester, polikabonat) plastmassa, süýüm üçin reňklemek üçin ulanylýar.Aşakda çözülýän Sary 93 TDS-ni barlap bilersiňiz.
 • Soliwent sary 72 / CAS 2481-94-9

  Soliwent sary 72 / CAS 2481-94-9

  Solvent sary 72 gyzyl sary erginli boýagdyr.Gowy ýylylyga garşylygy we ýeňil çaltlygy bar.Plastmassa, polimer, süýüm, rezin, mum, ýag, çalgy, ýangyç, benzin, şem, boýag, çap syýa reňklemek üçin ulanylýar .. Aşakdaky Solvent Sary 72 TDS-ni barlaň.
 • Soliwent sary 56 / CAS 2481-94-9

  Soliwent sary 56 / CAS 2481-94-9

  Soliwent sary 56, gyzyl sary erginli boýagdyr.Gowy ýylylyga garşylygy we ýeňil çaltlygy bar.Plastmassa, polimer, süýüm, rezin, mum, ýag, çalgy, ýangyç, benzin, şem reňklemek üçin ulanylýar.Aşakdaky Solvent Sary 56 TDS-ni barlaň.
 • Soliwent sary 33 / CAS 8003-22-3

  Soliwent sary 33 / CAS 8003-22-3

  Solvent Sary 33, ýokary reňkli güýçli ýaşyl sary boýagdyr.
  Ajaýyp ýylylyga garşylygy we ýagtylyga garşylygy, oňat göçüş garşylygy we giň ulanylyşy bilen ýokary reňk güýji bar.
  Solvent Sary 33 plastmassa, PS, ABS, PMMA, PC, PET, polimer reňklemek üçin ulanylýar.
  Aşakda Solvent Sary 33-iň TDS-ni barlap bilersiňiz.
 • Soliwent sary 28 / CAS 5844-01-9

  Soliwent sary 28 / CAS 5844-01-9

  Solvent sary 28, gyzyl sary erginli boýagdyr.Gowy ýylylyga garşylygy we ýeňil çaltlygy bar.Plastmassa, polimer, süýüm, rezin, mum, ýag, çalgy, ýangyç, benzin, şem reňklemek üçin ulanylýar.Aşakdaky Solvent Sary 28-iň TDS-ni barlaň.

123456Indiki>>> Sahypa 1/19