• banner0823
 • Neýlon duýduryş reňki - Doňuz mämişi 5HR

  Neýlon duýduryş reňki - Doňuz mämişi 5HR

  Neýlon duýduryş reňki - Pigcise Orange 5HR Täze energiýa ulaglary, esasanam arassa elektrik ulaglary, global nebit çykdajylarynyň ýokarlanmagy bilen awtoulag bazarynyň köpelýän bölegini eýeleýär.Täze energiýa awtoulaglarynda 200V-den 800V çenli naprýa .eniýe bar bolsa, elektrik ulaglarynyň bölekleri f ...
  Koprak oka
 • Pigmentler we boýaglar bazary barada şu hepde (24-nji oktýabr-30-njy oktýabr)

  Pigmentler we boýaglar bazary barada şu hepde (24-nji oktýabr-30-njy oktýabr)

  Pigmentler we boýaglar bazary baradaky maglumatlar Bu hepde (24-nji oktýabr-30-njy oktýabr) Bazar maglumatlarymyzy oktýabr aýynyň soňky hepdesi üçin täzeläp durmaga begenýärin: Organiki pigment: Pigmentleri öndürmek üçin ulanylýan esasy çig malyň bahasy şu hepde üýtgäp durýar.DCB indi p-den has gymmat ...
  Koprak oka
 • Presol Sary 3GF-Giriş we amaly

  Presol Sary 3GF-Giriş we amaly

  Çykdajyly öndürijiligi bolan orta kölegeli sary erginli boýag bolan “Presol Sary 3GF” (Solvent Sary 3GF diýlip hem atlandyrylýar), Solvent Sary 93 we Solvent Sary 114 ornuny almak üçin ulanylyp bilner. 5.16-njy tablisa Presol Sary 3GF Çaltlygyň esasy aýratynlyklary emläk Resin (PS) Migrasiýa ...
  Koprak oka
 • Pigmentler we boýaglar bazary barada şu hepde (9-njy oktýabr - 16-njy oktýabr)

  Pigmentler we boýaglar bazary barada şu hepde (9-njy oktýabr - 16-njy oktýabr)

  Pigmentler we boýaglar bazary barada maglumat Şu hepde (9-njy oktýabr - 16-njy oktýabr) Oktýabryň ikinji hepdesi (Oktýabr aýynyň birinji hepdesi Hytaýda milli baýramçylyk boldy) bazarymyz baradaky maglumatlary täzeläp durmaga begenýärin: Organiki pigmentler: Çig malyň bahasy DCB maňa köpeldi ...
  Koprak oka
 • Presol Gara 41- Giriş we amaly

  Presol Gara 41- Giriş we amaly

  Presol Gara 41- Giriş we amaly tablisa 5.14 CI Presol Gara 41 Çaltlyk häsiýeti Resin (PS) Migrasiýa 5 Lightagtylyk çaltlygy 7-8 atylylyk garşylygy 300 Tablisa 5.15 C. I Presol ulanylyş diapazony ...
  Koprak oka
 • Pigmentler we boýaglar bazary barada şu hepde (26-njy sentýabr - 2-nji ot.)

  Pigmentler we boýaglar bazary barada şu hepde (26-njy sentýabr - 2-nji ot.)

  Pigmentler we boýaglar bazary barada maglumat Şu hepde (26-njy sentýabr - 2-nji oktýabr) Organiki pigmentler pigment sary 12, pigment sary 13, pigment sary 14, pigment sary 17, pigment sary 83, pigment apelsin 13, pigment apelsin16.DCB-den soň bahanyň ýokarlanmagy ähtimallygy ...
  Koprak oka
 • Boýag önümçiliginde näme üçin pigment dispersiýasy möhüm?

  Boýag önümçiliginde näme üçin pigment dispersiýasy möhüm?

  Boýag önümçiliginde näme üçin pigment dispersiýasy möhüm?Önümçilik döwründe oňat pigment dispersiýasy ýokary hilli boýaglar üçin zerurdyr.Pigmentler dogry ýaýramasa, boýag garaşylýan reňk standartlaryny saklamaz we saklamaz.Boýag ...
  Koprak oka
 • Reňk Masterbatch bilen plastik dünýäsine reňk getirmek

  Reňk Masterbatch bilen plastik dünýäsine reňk getirmek

  Reňk Masterbatch bilen plastmas dünýäsine reňk getirmek, plastmassadan öndürilen önümleriň köpüsinde tapylan tapawutly reňkleriň gelip çykyşy hakda pikir edip gördüňizmi?"Reňk masterbatch" termini bilen tanyşmaly.Bu makala öz içine alar ...
  Koprak oka
 • Pigment taýýarlyklaryny taýýarlaň 【Haryt sanawy】

  Pigment taýýarlyklaryny taýýarlaň 【Haryt sanawy】

  Önüm GirişPreperse pigment taýýarlygy Preperse pigment taýýarlyklary, plastmassa korrelýasiýa üçin maslahat berilýän öňünden dargadylan pigmentleriň birnäçe topary bilen birleşdirilýär.Indi polipropilen, polietilen, poliwinil hlorid, po ... üçin “Preperse” seriýasyny aýyrdyk.
  Koprak oka
 • Plastmassa reňklemekde pigment dispersiýasynyň ähmiýeti

  Plastmassa reňklemekde pigment dispersiýasynyň ähmiýeti

  Plastmassa reňklemekde pigment dispersiýasynyň ähmiýeti Pigmentleriň ýaýramagy plastmassanyň reňklenmegi üçin örän möhümdir.Pigment dispersiýasynyň soňky täsiri diňe bir pigmentiň reňkleýiş güýjüne täsir etmän, eýsem reňkli önümiň (su ...) peýda bolmagyna hem täsir edýär.
  Koprak oka
 • DISPERSE VIOLET 57-Giriş we amaly

  DISPERSE VIOLET 57-Giriş we amaly

  DISPERSE VIOLET 57-Giriş we amaly CI Disperse Violet 57 CI: 62025. Formula: C21H15NO6S.CAS No.: 1594-08-7 Gyzyl gyrmyzy, HIPS we ABS-iň doly kölegesinde ýokary aç-açanlyk.Esasy häsiýetler 5.12-nji tablisada görkezilýär.Tablisa 5.12 CI Disperse V-iň esasy aýratynlyklary ...
  Koprak oka
 • SOLVENT SELLOW 179-Giriş we amaly

  SOLVENT SELLOW 179-Giriş we amaly

  SOLVENT SELLOW 179-Giriş we amaly CI Solvent Sary 179 (Sary 201 dargatmak) CAS.: 80748-21-6.Greenaşyl sary, ereýän nokat 115 ℃.Esasy häsiýetler 5.81-nji tablisada görkezilýär.Tablisa 5.81 CI Solvent Sary 179 Taslamanyň esasy aýratynlyklary PS ABS PC Reňkleýiş güýji (1 ...
  Koprak oka
12345Indiki>>> Sahypa 1/5