• banner0823

PP-M taýýarlaň

Preperse PP-M derejeleri polipropilen göterijä esaslanýan organiki pigmentleriň pigment taýýarlyklarydyr.

Preperse PP-M pigment preparatlary esasanam polipropilen üçin amatlydyr.Polimer göterijide dargadylan pigmentleriň ýokary gatnaşygy, aýratyn-da amaly programmalar üçin sanjym galyplary, ekstruziýa we ş.m.

Bu pigmentleri dargatmak üçin diňe pes gyrkyjy güýç talap edilýär.Upeeke nurbat maşyn, “Preperse PP-M” derejeli mono masterbatch ýa-da reňkli masterbatch öndürilende ulanylýan enjam bolup biler.Beýleki “Preperse” derejesi bilen deňeşdirilende, “Preperse PP-M” az tozanly, ýokary konsentrirlenen granuladyr.Awtomatiki iýmitlendiriş we ölçeg ulgamy kabul edilip bilner.

Preperse PP-M derejeleri polipropilen göterijä esaslanýan organiki pigmentleriň pigment taýýarlyklarydyr.Preperse PP-M pigment preparatlary esasanam polipropilen üçin amatlydyr.Polimer göterijide dargadylan pigmentleriň ýokary gatnaşygy, aýratyn-da goşundylar üçin sanjym galyplaryny, ekstruziýa we ş.m. öz içine alýar, bu pigmentleri dargatmak üçin diňe pes gyrkylyk güýji talap edilýär.Upeeke nurbat maşyn, “Preperse PP-M” derejeli mono masterbatch ýa-da reňkli masterbatch öndürilende ulanylýan enjam bolup biler.Beýleki “Preperse” derejesi bilen deňeşdirilende, “Preperse PP-M” az tozanly, ýokary konsentrirlenen granuladyr.Awtomatiki iýmitlendiriş we ölçeg ulgamy kabul edilip bilner.
Preperse PP-M derejeleri polipropilen göterijä esaslanýan organiki pigmentleriň pigment taýýarlyklarydyr.Preperse PP-M pigment preparatlary esasanam polipropilen üçin amatlydyr.Polimer göterijide dargadylan pigmentleriň ýokary gatnaşygy, aýratyn-da goşundylar üçin sanjym galyplaryny, ekstruziýa we ş.m. öz içine alýar, bu pigmentleri dargatmak üçin diňe pes gyrkylyk güýji talap edilýär.Upeeke nurbat maşyn, “Preperse PP-M” derejeli mono masterbatch ýa-da reňkli masterbatch öndürilende ulanylýan enjam bolup biler.Beýleki “Preperse” derejesi bilen deňeşdirilende, “Preperse PP-M” az tozanly, ýokary konsentrirlenen granuladyr.Awtomatiki iýmitlendiriş we ölçeg ulgamy kabul edilip bilner.

Uction Fusion nokady, pigment taýýarlyklarynda ulanylýan poliolefin göterijiniň ereýän nokadyna degişlidir.Gaýtadan işlemegiň temperaturasy, her önümiň açyk birleşme nokadyndan ýokary bolmaly.