• banner0823

PVC taýýarlaň

Preperse PVC pigment taýýarlyklary, pigmentler öňünden dargadylan poliolefin göterijilere esaslanýar.

Öňünden taýýarlanan PVC pigment preparatlary poliwinil hlorid üçin amatly, amaly programmalarda sanjym galyplary, ekstruziýa, filmler we beýleki ähliumumy goşundylar bar.Bu pigmentleri dargatmak üçin diňe pes gyrkyjy güýç talap edilýär.“Preperse PVC” pigmentleri bilen mono master-partiýa ýa-da reňkli masterbatch öndürilende ýekeje nurbat maşyny ulanylýan enjam bolup biler.Şeýlelik bilen, “Preperse PVC” pigmentleri has çeýe önümçilige, az tehnikanyň arassa wagtyna kömek edýär.

Öňünden taýýarlanan PVX pigmentleri az tozanly, ýokary konsentrirlenen granuladyr.Awtomatiki iýmitlendiriş we ölçeg ulgamy bu pigmentleri ulananyňyzda mümkin we amatlydyr.

Preperse PVC pigment taýýarlyklary, pigmentler öňünden dargadylan poliolefin göterijilere esaslanýar.Öňünden taýýarlanan PVC pigment preparatlary poliwinil hlorid üçin amatly, amaly programmalarda sanjym galyplary, ekstruziýa, filmler we beýleki ähliumumy goşundylar bar.Bu pigmentleri dargatmak üçin diňe pes gyrkyjy güýç talap edilýär.“Preperse PVC” pigmentleri bilen mono master-partiýa ýa-da reňkli masterbatch öndürilende ýekeje nurbat maşyny ulanylýan enjam bolup biler.Şeýlelik bilen, “Preperse PVC” pigmentleri has çeýe önümçilige, az tehnikanyň arassa wagtyna kömek edýär.Öňünden taýýarlanan PVX pigmentleri az tozanly, ýokary konsentrirlenen granuladyr.Awtomatiki iýmitlendiriş we ölçeg ulgamy bu pigmentleri ulananyňyzda mümkin we amatlydyr.
Preperse PVC pigment taýýarlyklary, pigmentler öňünden dargadylan poliolefin göterijilere esaslanýar.Öňünden taýýarlanan PVC pigment preparatlary poliwinil hlorid üçin amatly, amaly programmalarda sanjym galyplary, ekstruziýa, filmler we beýleki ähliumumy goşundylar bar.Bu pigmentleri dargatmak üçin diňe pes gyrkyjy güýç talap edilýär.“Preperse PVC” pigmentleri bilen mono master-partiýa ýa-da reňkli masterbatch öndürilende ýekeje nurbat maşyny ulanylýan enjam bolup biler.Şeýlelik bilen, “Preperse PVC” pigmentleri has çeýe önümçilige, az tehnikanyň arassa wagtyna kömek edýär.Öňünden taýýarlanan PVX pigmentleri az tozanly, ýokary konsentrirlenen granuladyr.Awtomatiki iýmitlendiriş we ölçeg ulgamy bu pigmentleri ulananyňyzda mümkin we amatlydyr.

Uction Fusion nokady, pigment taýýarlyklarynda ulanylýan poliolefin göterijiniň ereýän nokadyna degişlidir.Gaýtadan işlemegiň temperaturasy, her önümiň açyk birleşme nokadyndan ýokary bolmaly.