• banner0823

Doňuz seriýaly organiki pigmentler dürli reňkleri öz içine alýar, ýaşyl sary, orta sary, gyzyl sary, mämişi, gyrmyzy, magenta we goňur we ş.m. ajaýyp aýratynlyklaryna esaslanyp, Pigcise seriýaly organiki pigmentler reňk, plastmassa, syýa, gündelik durmuşymyzda hemme ýerde görüp boljak elektron önümleri, kagyz we reňkleýji beýleki önümler.

Doňuz seriýaly pigmentler, köplenç reňkli ussatlyga we her dürli plastmassa önümleriniň önümçiligine goşulýar.Käbir ýokary öndürijilikli önümler ajaýyp ýaýramagy we garşylygy sebäpli filmler we süýümler üçin amatlydyr.

Performanceokary öndürijilikli doňuz pigmentleri aşakdaky programmalarda global düzgünlere laýyk gelýär:

● Iýmit gaplamasy.

● Iýmit bilen baglanyşykly programma.

● Plastiki oýunjaklar.

 • Pigment sary 128 / CAS 79953-85-8

  Pigment sary 128 / CAS 79953-85-8

  Pigment Sary 128, ýokary reňkli we ajaýyp gaýtadan işleýiş durnuklylygy, ajaýyp ýylylyga çydamlylygy we ýeňil çaltlygy, ýarym dury ýaşyl sary pigment tozy.
  Qualityokary hilli önümçilik örtükleri, OEM boýaglary, lateks boýaglary, bezegli çözüji esasly boýaglar, bezeg suw esasly boýaglar, plastmassa, PVC, rezin, ýokary hilli çaphanalar, metal bezeg wilkalary, LLPE, LDPE, HDPE, PP, PS, ABS .
  Aşakdaky Pigment Sary 128 TDS-ni barlap bilersiňiz.
 • Pigment sary 62 / CAS 12286-66-7

  Pigment sary 62 / CAS 12286-66-7

  Pigment Sary 62, gök we gyzyl pigment tozy bolup, gowy göçüş, ýokary ýagtylyk we ýylylyk çydamlylygy bilen.
  Maslahat beriň: PVC, RUB, PP, PE, EVA, Senagat boýaglary we suw esasly boýaglar.ABS, çözüji esasly bezeg boýaglary, rulon örtükleri üçin teklip edilýär.
  Aşakdaky Pigment Sary 62 TDS-ni barlap bilersiňiz.
 • Pigment sary 17 / CAS 4531-49-1

  Pigment sary 17 / CAS 4531-49-1

  Sary 17 pigment ýaşyl we gyzyl pigmentdir.
  PVC, RUB, PP, PE, EVA üçin maslahat beriň.
  Aşakdaky Pigment Sary 17 TDS-ni barlap bilersiňiz.
 • Pigment gyzyl 53: 1 / CAS 5160-02-1

  Pigment gyzyl 53: 1 / CAS 5160-02-1

  Pigment Red 53: 1, gowy ýylylyga garşylygy we ajaýyp ýagtylygy bilen ajaýyp gyzyl pigmentdir.
  PVC, RUB, PE, PP üçin maslahat beriň.
  Suw esasly wilkalar, ofset çeňňekleri, çözüji esasly sütünler, senagat boýaglary, suw esasly örtükler.
  Pigment Red 53: 1-iň TDS-ni aşakda barlap bilersiňiz.
 • Pigment sary 191 / CAS 129423-54-7

  Pigment sary 191 / CAS 129423-54-7

  Pigment Sary 191 ajaýyp ýylylyk garşylygy, gowy göçüme garşylyk, howa gowy, ýagtylyk çaltlygy bilen ajaýyp sary pigmentdir.
  Maslahat beriň: Plastmassa, poroşok örtük.
  Suw esasly syýa we çözüji esasly syýa üçin teklip edilýär.
 • Pigment sary 155 / CAS 68516-73-4

  Pigment sary 155 / CAS 68516-73-4

  Pigment Sary 155, ajaýyp garşylykly, suw esasly ulgamda oňat öndürijiligi bolan ajaýyp sary poroşok.
  Maslahat beriň: Dürli plastmassa we çaphana önümleri.Suw esasly bezeg boýagy, senagat boýagy.
 • Pigment sary 154 / CAS 68134-22-5

  Pigment sary 154 / CAS 68134-22-5

  Sary 154 pigment, ajaýyp garşylykly, suw esasly ulgamda oňat öndürijiligi bolan ýaşyl sary pigmentdir.
  Maslahat beriň: Dürli plastmassa we çaphana önümleri.Suw esasly bezeg boýagy, çözüji esasly boýag, senagat boýagy, poroşok örtük.
  Aşakdaky “Pigment Sary 154” TDS-ni barlaň.
 • Pigment sary 151 / CAS 31837-42-0

  Pigment sary 151 / CAS 31837-42-0

  Sary 151 pigment, ajaýyp garşylykly, suw esasly ulgamda oňat öndürijiligi bolan ýaşyl sary pigmentdir.
  Maslahat beriň: Dürli plastmassa we çaphana önümleri.Suw esasly bezeg boýagy, çözüji esasly boýag, senagat boýagy, poroşok örtük.
  Aşakdaky Pigment Sary 151 TDS-ni barlaň.
 • Pigment sary 139 / CAS 36888-99-0

  Pigment sary 139 / CAS 36888-99-0

  Pigment Sary 139, ajaýyp gaýtadan işleýiş durnuklylygy, ýokary aç-açanlygy, ajaýyp ýylylyga garşylygy we ýeňil tizligi bilen gyzyl sary pigment tozydyr.
  Senagat boýaglary, poroşok örtükleri üçin maslahat berilýär.Bobin örtükleri we awtoulag boýaglary üçin maslahat berilýär.Aşakdaky Pigment Sary 139 TDS-ni barlaň.
 • Pigment sary 110 / CAS 5590-18-1

  Pigment sary 110 / CAS 5590-18-1

  Pigment Sary 110 gyzyl gaýtadan işlenen durnuklylygy, gowy dargamak ukyby, ýokary aç-açanlygy, ajaýyp ýylylygy we ajaýyp berkligi bilen gyzyl sary pigmentdir.
  Painthli boýaglar, plastmassa, süýüm we ofset zolaklary, UV wilkalary üçin maslahat berilýär.Suw esasly syýa we dokma çap etmek üçin teklip edilýär.Suw esasly bezeg boýagy, çözüji esasly bezeg boýagy, senagat boýagy, poroşok örtük, awtoulag boýagy, rulon örtügi, dokma boýagy.
  Aşakdaky Pigment Sary 110 TDS-ni barlaň.
 • Pigment sary 65 / CAS 6528-34-3

  Pigment sary 65 / CAS 6528-34-3

  Sary 65 pigment, açyk gyzyl reňkli sary pigment, ýöne gyzyl kölege Sary HR-den birneme garyp, erginlere gowy garşylyk, ýagtylygyň çaltlygy, kislotanyň gowy garşylygy, aşgar garşylygy we ýokary gizlenmesi bar.
  Maslahat beriň: Suw esasly syýa, suw esasly boýaglar, senagat boýaglary.Suw esasly bezeg boýagy, çözüji esasly bezeg boýagy, senagat boýagy, rulon örtügi.
  Aşakdaky “Pigment Sary 65” TDS-ni barlaň.
 • Pigment sary 17 / CAS 4531-49-1

  Pigment sary 17 / CAS 4531-49-1

  Pigment sary 17, açyk we açyk öwüşginli ýaşyl sary pigmentdir.
  Maslahat beriň: Offset inks, NC inks, PA inks, dokma çap, PVC, RUB.
  Pigment sary 17-iň TDS-ni barlaň.
123456Indiki>>> Sahypa 1/9